Hankesanakirja

kirjoittanut: Heikki Nurminen pvm: perjantai, 6.8.2010

Puhutko hanketta?

Hankkeet ja niiden hakeminen saattavat tuottaa ongelmia tottumattomille konsulteille. Mutta ei hätää – olemme laatineet oheisen lyhyen hankesanakirjan, jossa on kuvattu tärkeimmät termit.

budjetti

Budjetissa on kuvattu tukikelpoiset toimenpiteiden kustannukset.

hanke

Hankkeella on alku ja loppu, projektipäällikkö ja budjetti. Lisäksi hankkeilla on tavoitteita, jotka saattavat toteutua. Tai sitten eivät.

hankehakemus

Paperi, jolla haetaan rahaa. Liitteeksi tarvitaan hankesuunnitelma.

hankesuunnitelma

Hankesuunnitelmaan kirjataan hankkeen tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet.

hankeähky

Vanhempien konsulttien käyttämä termi hankkeiden liiallisuudesta.

laskennalliset kustannukset

Laskennalliset kustannukset ovat kuluja, joka ujutetaan hankkeen budjettiin. Laskennallisia kustannuksia syntyy esimerkiksi silloin, kun sopiva määrä hankkeeseen osallistuvan yrityksen palkkakuluja jyvitetään hankkeen kuluiksi. Hankkeissa laskennalliset kustannukset muuttuvat tukikelpoisiksi kuluiksi.

maksatushakemus

Maksatushakemukseen kootaan raportit ja tehtyjen toimenpiteiden selvitykset.

omarahoitusosuus

Kynnysraha, jolla varmistetaan etteivät hanketaivaaseen pääse aivan kaikki rupusakki. Katso laskennalliset kustannukset.

projektipäällikkö

Hanke ei voi toimia ilman projektipäällikköä. Projektipäällikkö tekee ja johtaa toimenpiteitä. Usein hankkeissa projektipäällikön palkka on suurin menoerä.

rahoittaja

Sponsori.

raportti

Tehdyt toimenpiteet pitää raportoida hankesuunnitelmaa mukaillen, jotta rahoittaja voi varmistua niiden tukikelpoisuudesta.

selvitys

Joskus toimenpiteet eivät ole rahoittajan mielestä tukikelpoisia. Silloin selvitetään.

tukikelpoisuus

Rahoittaja syynää tukikelpoisuutta.

tukikelpoinen kulu

Laskutettavaa työtä.

toimenpide

Hankkeet koostuvat toimenpiteistä, joista syntyy tukikelpoisia kuluja.

Kommentoi

Edellinen kirjoitus:

Seuraava kirjoitus: