Job Dragtsma, moderni johtaja

kirjoittanut: Juha Vainio pvm: keskiviikko, 3.12.2008

Mietteitä Helsingin valmentajapäiviltä 2008

”Ole vaativa, mutta vaadi positiivisesti”

Siinä tiivistettynä yksi Job Dragtsman valmennusfilosofian ydinviesteistä. ”Positiivinen vaatiminen” voi äkkipäätään kuulostaa helpolta, joillekin ehkä itsestään selvältäkin, mutta käytännössä se vaatii johtamiselta jotain sellaista, mihin me suomalaiset asiajohtajat emme ole tottuneet. Se vaatii ihmisjohtamistaitoja, se vaatii johtajan ja johdettavan syvällistä kohtaamista.

Vuosikymmeniä päähämme on taottu lauseita: ”Ei tänne ole tultu viihtymään, vaan tekemään tulosta”, tai: ”En ole tullut tänne olemaan mikään mukava mies, minun tehtäväni on saada tulosta aikaan”. Väittämiä, jotka kumpikin pitävät sisällään vahvan olettamuksen siitä, että tuloksenteko ja työssä viihtyminen ovat toisensa pois sulkevia asioita. Tätä meille on syötetty. Ja aika moni on sen syötin nielaissut. Onneksi kuitenkin löytyy Job Dragtsmoja, jotka omalla esimerkillään ja tuloksillaan osoittavat tuonkaltaisten väittämien kuuluvan samaan lumesarjaan kuin toteamus, jonka mukaan tukka ja järki eivät mahdu samaan päähän.

Tämän päivän yritysten menestymisen yksi ydinkysymyksiä on, miten koko henkilöstö saadaan sitoutuneesti käyttämään kaiken osaamisensa ja tietonsa yhteisen hyvän rakentamiseksi. Nopeasti ja jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa resurssit tulee voida kohdistaa ja sovittaa niin, että samalla, kun varmistetaan toiminnan tuloksellisuus, turvataan myös tuloksentekijöiden henkinen hyvinvointi. Modernissa yritysjohtamisessa tiedetään, että vain onnelliset jaksavat olla pysyvästi tehokkaita.

Eikä sillä ole eroa, johdetaanko yritystä tai jalkapallojoukkuetta. Kumpaakaan ei voi johtaa johtamatta ihmisiä. Johdettavat eivät ole tämän päivän huippujohtajille ja huippuvalmentajille objekteja, vaan subjekteja, ajattelevia ja luovia olentoja. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajia, työntekijöitä ei tule kohdella kuin robotteja, jotka ohjelmoidaan toimimaan jollain ennalta määrätyllä tavalla.

”Haluan joukkueeni pelaavan houkuttelevaa ja puoleensavetävää, hyökkäävää jalkapalloa”

Moderni johtaja lähtee liikkeelle visiosta. Visio määrittelee suunnan, jota kohti hän haluaa johdettaviensa kulkevan. Job Dragtsman visio on: ”Vetovoimainen ja hyökkäävä jalkapallo”. Se tarkoittaa purettuna esimerkiksi sitä, että joukkueen pitää pystyä pitämään palloa hallussaan. Se tarkoittaa myös halua kontrolloida peliä yhtä lailla hyökkäys- kuin puolustustilanteissa. Moderni valmentaja haluaa joukkueensa olevan hallitsevassa roolissa koko pelin ajan. ”Haluamme pitää ohjat käsissämme myös silloin, kun meillä ei ole palloa”.

”Haluan rakentaa joukkueen, jossa jokainen pelaaja tietää tapamme pelata, jossa jokainen pelaaja hallitsee oman perustehtävänsä. Sen lisäksi hänen on tiedettävä myös muiden pelaajien perustehtävät”.

Modernin johtajan Jobista tekee myös se, että hän määrittelee visioonsa tukeutuen selkeästi myös joukkueensa toiminta-ajatuksen, interiläisen tavan pelata. Interiläisiä perustehtäviä ovat muun muassa; hyvä oman joukkueen pallonhallinta sekä puolustuspelin tärkeyden ymmärtäminen. Laajoja joukkuepelin kokonaisuuksia, jotka oikein ymmärrettynä ja paloiteltuna johtavat suoraan yksittäisen pelaajan käytännön toimintaan.

”Prässiä pallolle, pallon voittamisessa ei kannata aikailla, ei kuitenkaan tehdä tarpeettomia virheitä. Varaudu nopeaan suunnanmuutokseen, älä anna tilanteen kääntymisen tulla yllätyksenä”. Siinä selviä perusohjeita tilanteisiin, kun vastustajalla on pallo.

Ja kun hyökätään, niin avainasemassa ovat: ”Oikea kentän täyttö, läpisyöttöjen tärkeys, tilan järjestäminen yksilösuorituksille, luovuus hyökkäyksessä ja nopeat suunnanmuutokset; isketään ennen kuin vastustaja ehtii järjestää puolustuksensa kuntoon”.

Interin peli perustuu perustehtävien hyvään hallintaan, ei ainoastaan teoriassa vaan myös käytännössä.

”Taito on tärkeää, mutta heti kun perustaidot ovat kunnossa, pitää ajatus siirtää siihen, miten noita taitoja käytetään pelissä”

Hyvä valmentaja ymmärtää myös sen, että hänen oma, ehkäpä tärkein perustehtävänsä on varmistaa, että jokaisella hänen pelaajallaan on tarvittava tieto ja riittävä taito perustehtävänsä käytännön toteuttamiseen. Mutta ennen kaikkea valmentajan on varmistauduttava siitä, että jokaisella on oltava riittävä halu lähteä tuohon toteuttamistyöhön mukaan.

Tiedon siirtymisen, taidon kehittymisen ja tarvittavan halun valmentaja varmistaa käytännön valmennustyössä, harjoituksissa, palavereissa ja henkilökohtaisissa kohtaamisissa.

Nykyaikainen johtaminen lähtee ajatuksesta, että toimivaksi käytännöksi voivat muuttua vain sellaiset asiat, jotka toteuttajat ymmärtävät. Ja varmaan juuri sen takia Job Dragtsma keskittyi esityksessään paitsi Interin tapaan pelata myös Interin tapaan oppia ymmärtämään asioita.

”Tärkeintä on oppimisprosessi”

Meiltä suomalaisilta valmentajilta ei puutu valmennustietoa. Valmennustaidoissa, ihmisten johtamisessa, meillä sen sijaan on vielä kehitettävää. Siksi kuuntelin erityisen tarkkaan Jobin luennossa osa-aluetta, jossa hän puhui opettamisesta ja oppimisesta. Ja kuunnellessani vakuutuin siitä, että juuri tuon osa-alueen ymmärtäminen erottaa hänet selvimmin meistä suomalaisista.

Tätä hän korosti korostamisesta päästyään: ”Tärkein asia minulle nuorten pelaajien valmennuksessa on oppimisprosessi, tärkeämpää kuin saada pelaajat tekemään, on saada heidät ajattelemaan. Oppiminen voi tapahtua vain askel kerrallaan ja pelin oppimisessa noita askelia ovat: Tekninen taito, oivaltaminen, ymmärtäminen ja tiedonvälityskyky. Kaikkein lahjakkaimpienkin on opeteltava nämä asiat, sillä oppimisessa kaikki vaikuttaa kaikkeen”.

Toinen tärkeä asia pelaajien kasvamisessa huippupelaajiksi on itseluottamus ja itsetunto: ”Pelaajat saavat tehdä virheitä. Tärkeintä on, miten nuo virheet käsitellään. Ole vaativa, mutta ymmärtävä. Anna pelaajien ajatella monia vaihtoehtoja. Mutta niistä vaihtoehdoista on opittava valitsemaan tärkeällä hetkellä oikeat. Vaadi itseltäsi ja pelaajiltasi tuloksellisuutta kaikessa toiminnassa, mutta vaatiminen täytyy toteuttaa hyvä ilmapiiri säilyttäen”.

”Erilaisia ihmisiä johdetaan eri tavoin”

Job puhui myös tilanteeseen sopeutettavasta johtamisesta: ”Aloituskokoonpanossa on 11 pelaajaa, joilla jokaisella on erilaiset luonteenpiirteet. Valmentajana et voi lähestyä heitä kaikkia samalla tavalla”. Tätä voisi verrata yritysmaailman johtamisopeista tuttuun Blanchard & Hersey-malliin, jonka perusajatus on, että johtamistilanteessa johdettava ei ole aina se, jolta vaaditaan mukautumista, myös johtajan pitää mukautua tilanteen mukaan.

”Kun aloitin valmentamisen, keskityin lähes pelkästään tulipalojen sammuttamiseen, nyt yritän estää niiden syttymisen”.

Tässä hän puhuu siitä, miten reagoinnista pitää pyrkiä ennakointiin. Aivan samoin puhuvat myös parhaat yritysjohtajat. Menestyneissä yrityksissä jo pitkään pidetty selvänä, että yritys, jonka koko henkilöstö on positiivisessa mielessä varautunut muutoksiin, menestyy paremmin kuin sellainen yritys, jossa muutoksia ottaa vastaan vain yrityksen johto ja vasta oman reaktionsa jälkeen yrittää viedä ne organisaatioon. Tämän ajatuksen voi siirtää suoraan myös jalkapallokentälle.

”Vastuullisuuden ymmärtäminen, siinä se”

Moderni valmentaja ei delegoi tehtäviä, hän delegoi vastuuta. Parhainkaan strategia ei ole minkään arvoinen, ellei se siirry fläppitaululta nappulakenkiin. Ja siirtyä se voi vain siten, että pelaajat itse oppivat ajattelemaan. Ja ajattelemaan he oppivat vain, jos heitä ohjataan ja kannustetaan ajattelemaan. Perusta tälle kaikelle on se, että valmentajan ja pelaajan välillä vallitsee syvä luottamus. ”Joukkueena menestyminen edellyttää kaikilta siihen kuuluvilta vastuullista toimintaa, ei ainoastaan kentällä, vaan kaikessa toiminnassa, menestyjä tekee työtä menestymisen eteen 24 tuntia vuorokaudessa”.

”Valmentamisen voi oppia vain käytännön kautta, mutta kaikkein ensimmäiseksi; opettele tuntemaan itsesi”

Edellä kuvattujen ydinasioiden siirtäminen käytäntöön edellyttää paljon pelaajilta, mutta ennen kaikkea myös valmentajalta. Kaikessa helppoutta tavoittelevat eivät siihen pysty.
”Kun näemme hyvän suorituksen, ei kukaan kysy paljonko sen opettelemiseen on käytetty aikaa, korkeintaan kysytään, kuka on tuo suorituksen tekijä?” Käytännön toimintaa painottavan valmentajan kuningasajatus siitä, miten tullaan hyväksi valmentajaksi.

Viisaita sanoja, Job Dragtsma, moderni ihmisjohtaja.

Juni
Onnittelut Interille, paitsi kultamitalista, myös onnistuneesta valmentajavalinnasta.

Artikkeli julkaistu Jalkapallovalmentaja-lehdessä (4/2008)

{ 1 kommentti… read it below or kirjoita kommentti }

Pekka Runsas kesäkuu 5, 2012 20:46

jotain viisasta

Kommentoi

Edellinen kirjoitus:

Seuraava kirjoitus: